Conxillium verkoop haart verkiezingsdrukwerk en materialen activiteiten aan Data B.

Data B. Mailservice B.V. en Procura bundelen hun krachten op het gebied van materialen en verkiezingsdrukwerk

Na een jarenlange intensieve samenwerking zijn wij verheugd te laten weten dat een deel van de activiteiten van Procura vanaf 1 oktober jongstleden zijn overgenomen door Data B Mailservice. Dit betreft het verkiezingsdrukwerk, de verkiezingsmaterialen en de burgerzakenmaterialen (inclusief de recent ontwikkelde succesvolle VerkiezingsPlanner). De software van Procura, waaronder de applicatie Procura Verkiezingen blijft onderdeel van de Conxillium Group. Beiden blijven onder de naam Procura opereren.