CashFlex

Cashflex Factoring BV helpt u met het verkrijgen van bedrijfsfinanciering  waarbij uw balanspositie verbetert. Door de verkoop van uitstaande facturen verbetert uw liquiditeits- en solvabiliteitspositie, en beschikt u direct over liquide middelen. Hierdoor kunt u weer verder met ondernemen!

www.cashflex.nl

o2_participatie_Cashflex_small